Ihre Columba Ansprechpartner

Oliver Eiler
Geschäftsführung, Kundenberatung

Tel.: +49 (0)30 / 2089817-30
oliver.eiler@columba.de

Ferdinand von Hutten
Leitung Betriebsprozesse

Tel.: +49 (0)30 2089817-40
ferdinand.hutten@columba.de

Dr. Christopher Eiler
Leitung Kommunikation

Tel.: +49 (0)30 2089817-40
christopher.eiler@columba.de

Markus Baumgartner
Leitung Finanzen

Tel.: +49 (0)30 2089817-45
markus.baumgartner@columba.de

Lena Steinmetz
Business Development, Kundenberatung

Tel.: +49 (0)30 / 2089817-30
lena.steinmetz@columba.de

Guido Stinnez
Leitung IT

Tel.: +49 (0)30 2089817-51
guido.stinnez@columba.de

Max Witt
Key Accounting, Kundenberatung

Tel.: +49 (0)177 8373922
maximilian.witt@columba.de

Paul Immig
Leitung Backendentwicklung

Tel.: +49 (0)30 2089817-51
paul.immig@columba.de